Przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości

Syndyk masy upadłości Amber Gold spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej w Gdańsku  przy ulicy Długie Ogrody 8-14 działając na podstawie art.320 ustawy z dnia 28.02.2003r. Prawo upadłościowe i naprawcze ( Dz.U nr 80 poz.535 z późn.zm.) oraz na warunkach określonych w Regulaminie Przetargu ustalonym przez Sędziego-komisarza ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości . 
 
Przetarg organizowany jest na sprzedaż:
 
Własnościowego prawa do lokalu niemieszkalnego – lokalu użytkowego, dwupoziomowego z pomieszczeniami biurowymi, zapleczem socjalnym i łazienkami na poszczególnych kondygnacjach,  o pow.  użytkowej 201,20 m2,  położonego przy ulicy Stągiewej 11/1 w Gdańsku, zlokalizowanego w kwartale ulic: Stągiewna , Spichrzowa ,Chmielna i Motławska . Lokal położony jest na działce ewidencyjnej o numerze 69/2, jednostce ewidencyjnej  Gdańsk M obręb 99 o powierzchni 5.455 m² wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, z której lokal wydzielono w części 9.171/1.000.000, dla którego to lokalu Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą  KW numer  GD1G/00183502/8, którego wartość rynkową oszacowano  w operacie szacunkowym z dnia 24.10.2016r. wykonanym przez rzeczoznawcę majątkowego Marka Michel na kwotę 2. 684.000,00 zł brutto,  za cenę nie niższą niż wartość oszacowania

Informacja

 

Informuję, iż ogłoszenie o wyłożeniu listy wierzytelności ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym dnia 13.07.2015r. nr 133/2015 (4764).

 

 

 

OBWIESZCZENIE

Sędzia - komisarz w postępowaniu upadłościowym Amber Gold sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej  z siedzibą w Gdańsku ul. Długie Ogrody 8-14, 80-755 Gdańsk sygn. akt. VI GUp 23/12  zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i przekazaniu Sędziemu - komisarzowi w dniu 16 czerwca 2015 r. listy wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10 w godzinach urzędowania Sądu. Informacje o liście wierzytelności osobom upoważnionym udzielać będą również pracownicy syndyka masy upadłości osobiście w biurze syndyka masy upadłości Amber Gold sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej ul. Stągiewna 11, 80-750 Gdańsk lub telefonicznie pod nr telefonu: 881 525 479 od poniedziałku do piątku w godz. 10.00- 14.00. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu – komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego – komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania – ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. Ogłoszenie o wyłożeniu listy wierzytelności ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym dnia 13.07.2015 r. nr 133/2015 (4764).

 

 

 

Podkategorie

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj