Sprzedaż z wolnej ręki znaku towarowego graficzno tekstowego

Syndyk masy upadłości Amber Gold sp. z. o.o. w upadłości likwidacyjnej działając na podstawie art. 326 ust.1 Ustawy z dnia 25.02.2003 r. Puin oraz na podstawie  postanowienia Sędziego – komisarza z dnia 31.10.2017 r., sygn. akt: VI GUp 23/12 ogłasza sprzedaż z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości:

znaku towarowego graficzno tekstowego: Amber Gold; urząd rejestrujący: EUIPO;  numer zgłoszenia: 010928513; data zgłoszenia: 31.05.2012 r.; chroniony do 31.05.2022 r.;  numery klas wg klasyfikacji nicejskiej, do których przypisano towary i usługi chronione znakiem: 9,14,16,35,36,39,41  - za najwyższą zaoferowaną kwotę

Oferty pisemne zawierające dane oferenta, przedmiot sprzedaży oraz proponowaną cenę nabycia w PLN , należy składać na adres Biuro Syndyka, ul. Stągiewna 11, 80-750 Gdańsk, najpóźniej do  dnia 18.12.2018 r. Liczy się data wpływu ofert do biura syndyka. Oferent może złożyć tylko 1 ofertę na przedmiot przetargu. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ oferta na zakup znaku towarowego ”. Wybór oferty zostanie dokonany w dniu  19.12.2017 r. o godzinie  12.00, o wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje poprawność złożonej oferty pod względem formalnym oraz najwyższa zaproponowana cena netto  w PLN za przedmiot przetargu, do której doliczony zostanie  należny podatek VAT 23% (cena brutto).

Warunkiem zawarcia umowy  sprzedaży jest  dokonanie wpłaty całej ceny sprzedaży (brutto) na rachunek Upadłego.

Syndyk zastrzega sobie prawo do unieważnienia sprzedaży bądź odstąpienie od wyboru oferty bez podania przyczyny.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

SPRZEDAŻ NALEŻNOŚCI WCHODZĄCYCH W SKŁAD MASY UPADŁOŚCI w trybie aukcji

Syndyk masy upadłości Amber Gold Sp. z o.o. w upadłości  likwidacyjnej w Gdańsku ogłasza o SPRZEDAŻY NALEŻNOŚCI WCHODZĄCYCH W SKŁAD MASY UPADŁOŚCI w trybie  aukcji

 

Aukcja zorganizowana jest na podstawie postanowienia Sędziego-Komisarza z dnia 25 września 2018 r.(sygn. akt VI GUp 23/12).

Przedmiotem aukcji jest nabycie pakietu należności wchodzących w skład masy upadłości Amber Gold sp. zoo. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdańsku,

1.1 wynikających z udzielonych  pożyczkobiorcom będącym osobami fizycznym określonych w sporządzonym przez Eurolinks SA raporcie z wyceny pakietu pn pożyczek „Częściowy brak adresu ”  za cenę wywoławczą nie niższą  345.989,70 zł (słownie: trzysta czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 70/100) oraz

1.2 określonych w sporządzonym przez Eurolinks SA raporcie z wyceny pakietu pn „Zgon dłużnika”  za cenę wywoławczą nie niższą 2.336,32 zł ( słownie; dwa tysiące trzysta trzydzieści sześć złotych 32/100).

 

Czytaj więcej: SPRZEDAŻ NALEŻNOŚCI WCHODZĄCYCH W SKŁAD MASY UPADŁOŚCI w trybie aukcji

Obwieszczenie

Sędzia - komisarz w postępowaniu upadłościowym Amber Gold sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej  z siedzibą w Gdańsku ul. Długie Ogrody 8-14, 80-755 Gdańsk sygn. akt. VI GUp 23/12  zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i przekazaniu Sędziemu - komisarzowi w dniu 26 lipca 2018 r. uzupełniającej listy wierzytelności nr 3, którą może przeglądać  każdy zainteresowany, w czytelni Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10 w godzinach urzędowania Sądu.

W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu uzupełniającej listy wierzytelności nr 3 sędziemu – komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego – komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania – ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.

 

 

Obwieszczenie o złożeniu uzupełniającej listy wierzytelności nr 2

    Sędzia - komisarz w postępowaniu upadłościowym Amber Gold sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej  z siedzibą w Gdańsku ul. Długie Ogrody 8-14, 80-755 Gdańsk sygn. akt. VI GUp 23/12  zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i przekazaniu Sędziemu - komisarzowi w dniu 22 listopada 2017 r. uzupełniającej listy wierzytelności nr 2, którą może przeglądać  każdy zainteresowany, w czytelni Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10 w godzinach urzędowania Sądu. 
 
    W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu uzupełniającej listy wierzytelności nr 2 sędziemu – komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego – komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania – ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. 
 
 

Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości Amber Gold Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej  z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie  art. 213 w zw. z art.206 ust. 1 pkt 3 oraz art. 326 Ustawy z dnia 28.02.2003 r. „ Prawo Upadłościowe i Naprawcze”
 
OGŁASZA SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI  RUCHOMOŚCI WCHODZĄCYCH W SKŁAD MASY UPADŁOŚCI:
mebli i wyposażenia, sprzętu IT, telefonów
Z przedmiotem sprzedaży można zapoznać się po wcześniejszym umówieniu się pod numerem telefonu 606 963 661 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00  lub adresem e-mailowym:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Oferty będą przyjmowane do wyczerpania zapasów.

Informacja

Sędzia - komisarz w postępowaniu upadłościowym Amber Gold sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej  z siedzibą w Gdańsku ul. Długie Ogrody 8-14, 80-755 Gdańsk sygn. akt. VI GUp 23/12  , postanowieniem z dnia 30.10.2017 roku  zatwierdził listę wierzytelności z dnia 16.06.2015 roku oraz  uzupełniającą listę wierzytelności z dnia 18.11.2016 roku.

 

 

Informacja

 

Informuję, iż ogłoszenie o wyłożeniu listy wierzytelności ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym dnia 13.07.2015r. nr 133/2015 (4764).

 

 

 

OBWIESZCZENIE

Sędzia - komisarz w postępowaniu upadłościowym Amber Gold sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej  z siedzibą w Gdańsku ul. Długie Ogrody 8-14, 80-755 Gdańsk sygn. akt. VI GUp 23/12  zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i przekazaniu Sędziemu - komisarzowi w dniu 16 czerwca 2015 r. listy wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10 w godzinach urzędowania Sądu. Informacje o liście wierzytelności osobom upoważnionym udzielać będą również pracownicy syndyka masy upadłości osobiście w biurze syndyka masy upadłości Amber Gold sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej ul. Stągiewna 11, 80-750 Gdańsk lub telefonicznie pod nr telefonu: 881 525 479 od poniedziałku do piątku w godz. 10.00- 14.00. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu – komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego – komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania – ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. Ogłoszenie o wyłożeniu listy wierzytelności ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym dnia 13.07.2015 r. nr 133/2015 (4764).

 

 

 

Podkategorie

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj