Sprzedaż z wolnej ręki ruchomości w postaci samochodu osobowego

Syndyk masy upadłości Amber Gold sp. z. o.o. w upadłości likwidacyjnej działając na podstawie art. 326 ust.1 Ustawy z dnia 25.02.2003 r. Puin oraz na podstawie  postanowienia Sędziego – komisarza z dnia 25.05.2017 r., ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomości wchodzących w skład masy upadłości w postaci samochodu osobowego:
1. Renault Trafic 2.0 dci E5 3.1t, wersja L2H1P2  Pack Clim rok produkcji 2012,  
VIN : VF1FLB1B6CY439656 – za kwotę nie niższą 24.200  netto.
 
Oferty pisemne zawierające dane oferenta, przedmiot sprzedaży oraz proponowaną cenę nabycia w PLN , należy składać na adres Biuro Syndyka, ul. Stągiewna 11, 80-750 Gdańsk, najpóźniej do  dnia 12.07.2017 r. Liczy się data wpływu ofert do biura syndyka. Oferent może złożyć tylko 1 ofertę na przedmiot przetargu. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ oferta na zakup pojazdu ”. Wybór oferty zostanie dokonany w dniu  13.07.2017 r. o godzinie  12.00, o wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje poprawność złożonej ofert pod względem formalnym oraz najwyższa zaproponowana cena netto plus należny podatek VAT 23% (cena brutto) w PLN za przedmiot przetargu  .
Warunkiem zawarcia umowy  sprzedaży jest  dokonanie wpłaty całej ceny sprzedaży na rachunek Upadłego.
Syndyk zastrzega sobie prawo do unieważnienia sprzedaży bądź odstąpienie od wyboru oferty bez podania przyczyny.
Szczegółowe informacje oraz możliwość obejrzenia  przedmiotu przetargu możliwe po uprzednim skontaktowaniu się  pod numerem telefonu 606 963 661 oraz na stronie internetowej www.ambergold.com.pl
LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj