Sprzedaż z wolnej ręki pakietów wierzytelności (Pakiet nr V „Egzekucyjny”) Amber Gold sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Syndyk masy upadłości Amber Gold sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej działając na podstawie art. 326 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. p.u.i.n. (Dz. U. 2003 Nr 60 poz. 535) oraz na podstawie postanowienia Sędziego-Komisarza z dnia 9 lipca 2019 r. ogłasza sprzedaż z wolnej ręki wierzytelności wchodzących w skład masy upadłości z tytułu umów pożyczek udzielanych osobom fizycznych za cenę:
 
1.       Pakiet nr V_”Czynne Egzekucje” - nie niższą niż 527.437,80 zł (słownie: pięćset dwadzieścia siedem tysięcy czterysta trzydzieści siedem złotych 80/100),
 
Oferty pisemne zawierające dane oferenta, przedmiot sprzedaży (pakiet wierzytelności nr V) oraz proponowaną cenę nabycia w PLN, należy składać na adres: Biuro syndyka Amber Gold sp. z o.o., ul. Lema 10/57, 80-126 Gdańsk, najpóźniej do dnia 13 sierpnia 2019 r. Liczy się data wpływu ofert do Biura. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „oferta na zakup pakietu nr V”. Oferta powinna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikacje osoby składającej podpis oraz jej umocowanie do działania w imieniu oferenta (z załączeniem stosownych dokumentów potwierdzających umocowanie). Wybór oferty zostanie dokonany przez komisje powołaną do rozpoznania ofert przez syndyka masy upadłości w dniu 14 sierpnia 2019 r. o godzinie 12.00. O wyborze oferty decyduje poprawność złożonej oferty pod względem formalnym oraz najwyższa zaproponowana cena. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży (cesji) jest dokonanie wpłaty całej ceny sprzedaży na rachunek bankowy Upadłego. Syndyk zastrzega sobie prawo do unieważnienia sprzedaży bądź odstąpienie od wyboru oferty bez podania przyczyny. Szczegółowe informacje oraz zarezerwowanie terminu wglądu w dokumentację możliwe po uprzednim skontaktowaniu się pod nr telefonu +48 795 074 423 oraz na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
 
 
LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj