Obwieszczene o złożeniu uzupełniającej listy wierzytelności nr 4 przez syndyka

Sędzia - komisarz w postępowaniu upadłościowym Amber Gold sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdańsku ul. Długie Ogrody 8-14, 80-755 Gdańsk sygn. akt. VI GUp 23/12 zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i przekazaniu Sędziemu - komisarzowi w dniu 14 lipca 2020 r. uzupełniającej listy wierzytelności nr 4, którą zgodnie z treścią art.255 ust.2 Ustawy prawo upadłościowe i naprawcze może przeglądać każdy zainteresowany, w czytelni Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10 w godzinach urzędowania Sądu. Zgodnie z treścią art.256 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu uzupełniającej listy wierzytelności nr 4 sędziemu – komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego – komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania – ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.
 
 
LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj